Cuốn Sách Này Còn Là Dự Án Do Vnhr Kết Hợp Với Alpha Books Thực Hiện Với 1 Mong Muốn Tạo Dựng Một Nguồn Kiến Thức Dành Riêng Cho Nghề Nhân Sự.

Với chuỗi hoạt động trên, Alpha Books cùng Ban tổ chức Hội sách Khuyến học mong muốn không chỉ khuyến khích và phát triển phong …

Xem Thêm