Với DrPapie Lúc Này, Đây Còn Là 1 Động Lực Cho Toàn Thể Đội Ngũ Công Ty Đang Nỗ Lực Không Ngừng Nghỉ Ngày Đêm Để Hỗ Trợ Được Khách Hàng Nhanh Nhất Có Thể.

Với DrPapie Lúc Này, Đây Còn Là 1 Động Lực Cho Toàn Thể Đội Ngũ Công Ty Đang Nỗ Lực Không Ngừng Nghỉ Ngày Đêm Để Hỗ Trợ Được Khách Hàng Nhanh Nhất Có Thể.

Trước sự việc chủ động thu hồi sản phẩm Gạc răng miệng DrPapie do lỗi bao bì và những luồng dư luận trái chiều. Tiếp …

Xem Thêm