Blue Horizon Book Đã Chuẩn Bị Sẵn Dụng Cụ Cần Thiết, Các Bạn Chỉ Cần Mang Tài Năng Của Mình Đến Và Để Các Ý Tưởng Gặp Nhau Nhé Sẽ Ưu Đãi Giảm Giá Lên Tới 30% Cho 100 Đầu Sách Thiếu Nhi

Blue Horizon Book

Tiếp nối sứ mệnh này, tháng 10 tới đây, Blue Horizon Book sẽ lần đầu tổ chức cuộc thi “𝐁𝐞́ 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡”. Format …

Xem Thêm